سفارش تبلیغ
صبا

2تا 2

جوک زشت/جوک بی تربیتی/جوک بی ادبی/جوک بالای18

نظر فراموش نشه

 

 

 

دو تا تهرانیه میخواستن دو تا اصفهانیه رو سر کار بگذارن، بهشون میگن: شما بلدین عکس ک###س بکشین؟! اصفهانیا هم میگن: آره خوب، اینکه کاری نداره و دوتایی یک عکس ترتمیز و حسابی میکشن از عضو مذبور می‌کشن! تهرانیا میزنن زیر خنده و می‌گن: شنیده بودیم شما اصفهانیا ک###س ##‌کشین، ولی خودمون ندیده بودیم! اصفهانیا هم میگن: ماهم شنیده بودیم شما تهرانیا به ک###س ###‌ننتون میخندین، ولی خودمون ندیده بودیم!

 

 

 

 

 

www.maseyj.persianblog.ir

 

 

 

یه روز چهار تا راهبه میرن پیش پدر روحانی که توبه کنن. اولی میره تو میگه: پدر! من اغفال شدم و برای یکی ج####ق زدم! پدر میگه: اشکال نداره بیا دستت رو تو آب توبه بشور، تا گناهانت پاک بشه. دومی میره تو میگه: پدر من هم اغفال شدم و یکی به سی###نه من دست زد! پدر هم میگه: بیا سی###نت رو تو آب مقدس بشور و برو. بعد نفر سوم که میاد بره تو، چهارمی بهش میگه: خواهر ماری، کو###نت رو تو آب نشوری‌ها! من میخوام قرقره کنم!

 

www.maseyj.persianblog.ir

 

 

 

قزوینیه جلو آینه ل##خ#ت میشه ک###ون خودشو میبینه، میگه: یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم!

 

 

www.maseyj.persianblog.ir

 

 

 

 

یارو یه بچه خیلی بی ادب داشته، هرجا می‌بردتش یک حرف ناجور می‌زده و آبروش رو می‌برده. یک بار دعوت بودن عروسی، میگه چی کار کنم این ت#خ#م ## سگ الان اونجا آبروی ما رو میبره. میاد پیش پسره و میگه: کره خر! اونجا رفتیم یه کلمه حرف بزنی، مادر#تو می####ام! خلاصه میرن عروسی و بعد از نیم ساعت یارو میبینه، یه مرده سبیل از بناگوش دررفته، افتده به جون پسرش و حالا نزن،‌کی بزن! میاد میگه: اوهوی!‌بچه رو چرا می‌زنی؟! یارو میگه: تو اصلا این بچت رو تربیت نکردی؟! میگه: باز چی گفته؟! میگه: این ت#خ#م #س##گ اول یه ده دقیقه داشت با دستش به من سورا##خ نشون میداد، من به روی خودم نیاوردم، بعد شروع کرد ب###لاخ نشون دادن من بازم هیچی نگفتم! این دفعه شروع کرده شستشو هی م#یکنه تو دستش و در میاره! باباهه میره گوش پسره رو می‌گیره، میگه: کره خر! مگه قرار نبود مودب باشی؟! بچهه میگه: بابا من به خدا چیزی نگفتم! اولش بهش گفتم از طرف عروسی؟ هیچی نگفت، بعد گفتم از طرف دامادی؟ بازم هیجی نگفت، منم عصبانی شدم گفتم: پس ک##ک###ش اومدی اینجا که ک####ن بدی؟!

 

 

 

www.maseyj.persianblog.ir

 

 

رشتیه دخترشو میبینه داره به یه پسره لب میده، خیلی ناراحت میشه، ‌به خودش میگه: این امروز لب میده،‌لابد فردا هم میره سینما، ‌پس فردا هم لابد میخواد سیگار بکشه!

 

 

 

www.maseyj.persianblog.ir

 

 

فرق ک####ر و دوچرخه چیه؟ سوار دوچرخه که میشی پا میزنی، ولی سوار ک####ر که میشی دست و پا میزنی!

www.maseyj.persianblog.ir

 


 


ارسال شده در توسط 2ta2